Co robić z odpadkami

  
Сообщений: 1
Recykling liczy na odzyskiwaniu surowców wtórnych a ich ponownwywóz odpadów pobudowlanychym wykorzystywaniu w toku produkcyjnym w charakteru osiągnięcia artykułu o określeniu pierwotnym lub innym. Wykorzystywać bogata w współczesny ćwicz, nawet wielokrotnie, substancje zamknięte w odpadach lub poszczególne materiały. Jak stawiają się sprawy powiązane z recyklingiem i recyklingiem braków w Polsce także na świecie?

Cel recyklingu

Przetwarzając surowce wtórne ograniczamy wykorzystanie surowców pierwotnych, co powoduje się do pomoce naturalnych zasobów. Odzyskiwanie i wykorzystywanie redukuje i ilość odpadów, tym jednym ilość miejsca na składowiskach. Wreszcie, wykorzystywanie surowców, które są nośnikami energii, jest faktem oszczędnego gospodarowania energią. Ważną zasadą recyklingu jest maksymalizacja ponownego wykorzystania tych jedynych produktów, przy najniższym koszcie surowcowym i energetycznym koniecznym do ich przetworzenia.

Co przyznaje się do recyklingu?

Śmieci wytworzone w blokach powinny być przywoływane w polach domowych i wydawane do oznakowanych pojemników, z użyciem porządku na rodzaj produktów. W gminach najczęściej zwraca się segregację kontenerową. Odpady komunalne przydające się do przetworzenia można rozdzielić na 4 podstawowe grupy: papier, plastik, szkło, metale.

Recykling papieru


Papier jest uprawiany na świecie w kwoty 318 mln ton rocznie. Przy czym statystyczny Polak zużywa rocznie ponad 60 kg papieru. Wykorzystanie makulatury ogranicza eksploatację drewna płynącego z lasów (tona makulatury pozwala oszczędzić 17 drzew). Przetwarzając makulaturę oszczędzamy wodę, zmniejszamy zanieczyszczenie powietrza przez papiernie oraz zyskujemy mieszkanie na składowiskach. Powtórne wykorzystanie tony dokumentu to oszczędność 1476 litrów ropy, 26 tys. litrów wody i 7 m3 mieszkania na składowisku.

Produkcja papieru z makulatury oznacza zmniejszenie zużycia energii o 75 proc., redukcję zanieczyszczenia powietrza o 74 proc. i ilości ścieków przemysłowych o 35 proc. Zbiórka dokumentu i makulatury jest wysyłana przy pomocy pojemnika oznakowanego kolorem niebieskim.

Do niebieskiego pojemnika na papier wrzucamy: gazety, prace w wygodnych okładkach SAWO GRUZ lub po usunięciu twardych, katalogi, prospekty, tekturę, worki papierowe, papier pakowy, ścinki drukarskie. Czego nie można wkładać do pojemnika na papier? Opakowania z jakąkolwiek zawartością, lakierowany lub foliowany papier z programów reklamowych, tapety, kalki, papier termiczny, zatłuszczony i brudny papier (jeśli jest zatem etap wystarczy go oderwać), opakowania wielomateriałowe (tzw. kartoniki, opakowania tetra pak), artykuły higieniczne – tego pod żadnym pozorem nie piszemy w pojemniku niebieskim.

Recykling tworzyw sztucznych


W polskich gospodarstwach produkuje się 1,5 mln ton odpadów tworzyw sztucznych rocznie. Aż 60 proc. spośród nich nie jest poddawanych ponownemu przetworzeniu – powstaje z określonych Instytucji Plastics Europe Polska. Tworzywa sztuczne, pozyskiwane z przerobu ropy naftowej, są groźne dla środowiska naturalnego, gdyż proces ich rozkładu ma nawet kilka tysięcy lat. Porzucone, niezagospodarowane odpady uwalniają toksyczne substancje, które następnie trafiają do gleb i wód gruntowych. Złe jest też samodzielne spalanie tworzyw sztucznych, z pomoce na uwalniane substancje trujące. Dlatego ważne jest robienie plastiku.


– Około 900 tys. ton śmieci jest bezpowrotnie traconych. Reszta jest odzyskiwana, albo zatem w recyklingu – 24 proc., czy przez odzysk energii – około 17 proc. Na tle Unii Europejskiej te wyczyny nie są najlepsze. Unia Europejska składuje tylko ok. 30 proc., nic więcej odzyskuje w toku odzysku energii – 37 proc. oraz w recyklingu – 26 proc. – mówi Kazimierz Borkowski, dyrektor zarządzający Fundacji PlasticsEurope Polska.

Opakowania PET można robić na włókna i przędze, folie, oleje opałowe, a nawet meble. Zbiórkę tworzyw sztucznych robi się za pomocą pojemników w kolorze żółtym.

Do żółtego pojemnika wrzucamy: puste butelki plastikowe po drugich napojach (np. typu PET), puste butelki plastikowe po kosmetykach i środkach czystości (np.: po szamponach, płynach), plastikowe opakowania po żywności (np.: kubki po jogurtach, margarynach), plastikowe koszyczki po owocach, folie i torby z tworzyw sztucznych, czyste kanistry plastikowe, opakowania silne oraz aluminiowych (puszki, pudełka, folie itp).

Z serii opakowania po środkach i butelki po olejach spożywczych i silnikowych oraz smarach, puszki i pojemniki po barwach i lakierach, opakowania po zabiegach chwasto i owadobójczych, zabawki, sprzęt AGD nie mogą się odkryć w żółtym pojemniku.

Recykling szkła


Szkło jest świetnym surowcem wtórnym, z porady na ostatnie, że może żyć przetworzone bezstratnie na identyczne opakowanie, którym było nim. Mimo że odpady szklane nie stanowią bezpośredniego zagrożenia dla środowiska, ich ponowne wykorzystanie niesie za sobą korzyści ekologiczne.

Wykorzystanie stłuczki szklanej niweluje poziom emisji dwutlenku węgla i trujących związków, towarzyszących produkcji szklanych opakowań. Wpływa dodatkowo na obniżenie ilości odpadów tego standardu na wysypiskach. Zbiórkę szkła zwraca się za pomocą pojemników do segregacji, w odcieniu białym dla szkła białego lub zielonym dla szkła kolorowego.

Do kosza na szkło wrzucamy szkło opakowaniowe czyli butelki szklane, słoiki, szklane opakowania po kosmetykach. A czego nie wrzucamy? Szkła płaskiego (szyby okienne i samochodowe, szkła zbrojonego, luster, szklanek, kieliszków, szkła kryształowego, naczyń żaroodpornych, ceramiki (fajans, porcelana, naczynia typu arco, doniczki, miski, talerze), szkła okularowego, żarówek, świetlówek, kineskopów, szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych.

Recykling odpadów aluminiowych


Dlaczego warto odzyskiwać aluminium. Po pierwsze SAWO KONTENERY − odpady aluminiowe przydają się w pełni do recyklingu, a proces można wykonywać wielokrotnie bez szkód w grup materiału. Po drugie − złoża boksytu (rudy aluminium), z którego otrzymuje się aluminium, nie powtarzają się.


W Polsce recykling opakowań aluminiowych stoi na wysokim stopniu. Wykorzystanie odpadów aluminiowych to zaletę ekologiczna, gdyż produkcja aluminium ze złóż boksytu wiąże się ze skażeniem gleby, czystych i powietrza. Poprzez odzysk i recykling aluminium, zanieczyszczenie powietrza ogranicza się o 95 proc., wód o 97 proc., a zużycie energii jest obniżone o 95 proc.. Metale są zbierane do zbiorników w odcieniu białym.

Opakowania silne oraz aluminiowe (puszki, pudełka, folie itp), też jak odpady z ciał sztucznych, wrzucamy do pojemnika żółtego.

Polskie realia i obowiązki wobec Unii


Każdy człowiek Polski tworzy w procesu roku około 300 kg śmieci, co w mierze kraju daje rocznie ok. 12 mln ton odpadów. Odpady to obecnie największy problem ekologiczny w Polsce. W naszym kraju ponad 73 proc. odpadów komunalnych trafia na składowiska (Eurostat 2012 r.), co stanowi całkowicie powyżej średniej europejskiej (w Grupie Europejskiej średnio 38 proc.).

W pewnych krajach, takich jak Niemcy, Holandia, Belgia, Dania czy Szwecja na wysypiska trafia ich nawet mniej niż 10 proc. (2006 r.), oraz wtedy dzięki poddawaniu zbieranych odpadów procesom spalania, recyklingu i odzysku.

Zmienić traktuje więc dotycząca ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21), która, w przeciwieństwie do wcześniejszych przepisów − jest łagodna z uregulowaniem unijnym. Ustawa ta przyjmuje pewną hierarchię sposobów tworzenia z odpadami: Chodzi m.in. o zapobieganie powstawaniu odpadów, otaczanie ich wykonywania, zmniejszanie negatywnego wpływania na środowisko i przygotowanie do ponownego użycia i zastosowania.
В начало страницы 
|
Перейти на форум:
Быстрый ответ
Чтобы писать на форуме, зарегистрируйтесь или авторизуйтесь.