Forbrukerrådet Med Nye Nettside Om Strømpriser

  
Сообщений: 1
Strømpriser er ikke nødvendigvis det eneste du bør være opptatt av om du skal senke dine totale utgifter på strømforbruket. Derfor får vi ofte høyere strømpriser i perioder der folk bruker mye strøm, for eksempel når temperaturene er lave. Forbrukere kan ut fra sine egne forutsetninger og preferanser på en enkel måte sammenligne strømpriser og skifte kraftkontrakt og dermed minske strømkostnadene sine, og passe på å få en strømleverandør med høy kundetilfredshet og miljøvennlighet. Mange opplever at strømprisen de siste årene har steget - derfor har vi på disse sidene inkludert oversikten til Konkurransetilsynet for å gi deg en bedre oversikt over hvor mye du eventuelt kan spare på å skifte strømleverandør. Lyse er den 6. største produsenten av vannkraft i Norge, og havner på en femteplass hos årets Norsk Kundebarometer. For 2017 øker denne andelen til ca. 3,4 øre av påslaget som totalt antas å bli 5,9 øre/kWh forutsatt uendret sertifikatpris og avgifter.

Kan gjennom å tilby et komplett, enkelt og objektivt verktøy forenkle kompliserte sammenligninger av strømpriser i dagens strømjungel. Ser vi på 2015 under ett ble prisen på 22, 18 øre/kWh og en juli pris på 9,99 øre/kWh, som igjen var et veldig bløtt år. Den gjennomsnittlige prisen eksklusive avgifter og nettleie var 30,9 øre/kWh i 2015.

Det vil derfor være slik at om du bor i en by som Harstad og bestiller strøm fra for eksempel Hafslund vil du måtte betale strømregning for ditt forbruk til Hafslund, mens du vil måtte betale nettleie til det lokale kraftselskapet Hålogaland Kraft. Den nett tjeneste som du med fordel kan bruke for å sjekke strømpriser og betingelser for ditt område er som er en uavhengig tjeneste som er levert av Forbrukerrådet Her vil du finne nøytrale og oppdaterte vurderinger som er tatt av fagfolk. Eidsiva inkluderer 100 % ren fornybar energi i prisen, etterskuddsbetaling og ingen bindingstid. Alle avtalene våre om strøm er tydelig presentert med full oversikt over strømpriser og betingelser på de ulike produktene. Større påslag skyldes større andel strøm fra grønne sertifikater som nå er 11,9 % og øker til 13,7 % i 2017. Gudbrandsdal Energi er det strømselskapet i Norge som best synliggjør strømpriser for kundene.

Gjennomsnittlig pris på elektrisk kraft for tjenesteytende næringer var 24,7 øre/kWh, eksklusive avgifter og nettleie i 2015. Er det forrige måneds strømpriser som står på sine oversikter, men som kjent trenger ikke dagens nummer 1 bli morgendagens vinner. Gjennomsnittlig strømpris for husholdningene, utenom avgifter og nettleie, var 26,7 øre/kWh i 2015. Norge har i mange år hatt strømkabler til Nederland og Danmark, og har for tiden svært lave strømpriser.

Hard konkurranse mellom kull og gass gjør det mindre sannsynlig at vi periodevis får veldig høye strømpriser. Da kan du lett se at strømpriser ikke er det eneste du bør ta hensyn til når du skal senke utgiftene dine. Nettsiden heter og er kommet i stand for å gjøre det lettere for forbrukere å få en slags oversikt over strømmarkedet her i landet. NVEs beregninger for 1. kvartal 2015 viser at det ble foretatt 73.900 leverandørskifter blant norske husholdninger. Lavere strømpriser gir en nedgang i Skagerak Energis halvårsresultat for 2012, sammenlignet med 2011. Med lojale mener vi naturligvis at man ikke finner seg i økte strømpriser og andre kostnadsøkninger i strømkontrakten.

Derfor får vi ofte høyere strømpriser i perioder der folk bruker mye strøm, for eksempel når temperaturene er lave. Forbrukere kan ut fra sine egne forutsetninger og preferanser på en enkel måte sammenligne strømpriser og skifte kraftkontrakt og dermed minske strømkostnadene sine, og passe på å få en strømleverandør med høy kundetilfredshet og miljøvennlighet. Mange opplever at strømprisen de siste årene har steget - derfor har vi på disse sidene inkludert oversikten til Konkurransetilsynet for å gi deg en bedre oversikt over hvor mye du eventuelt kan spare på å skifte strømleverandør. Lyse er den 6. største produsenten av vannkraft i Norge, og havner på en femteplass hos årets Norsk Kundebarometer. For 2017 øker denne andelen til ca. 3,4 øre av påslaget som totalt antas å bli 5,9 øre/kWh forutsatt uendret sertifikatpris og avgifter.

Fra bransjeresultatene er følgende strømleverandører tatt med: Gudbrandsdal Energi, LOS, Lyse, Fjordkraft, NorgesEnergi, Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk, Fortum, Eidsiva og Hafslund Strøm. Fra 01.01.2015 har vi et påslag til dekning av våre kostnader på 4,625 øre/kWh inkl. Sammenlign strømpriser med vår strømpris kalkulator og bytt til den billigste strømleverandøren for ditt behov og forbruk - enkelt og raskt. I 2015 ble 68 prosent av strømmen til husholdningene solgt via kontrakter tilknyttet elspotprisen Prisen på kontrakter tilknyttet elspotprisen var i gjennomsnitt 24,5 øre/kWh, eksklusive avgifter og nettleie. Under ser du noen 2015-eksempler på totale strømpriser ved ulike kraftpriser (20, 30, 40 og 50 øre/kWh). Andelen i 2012 startet på 3 %, for 2015 8,8 % og i 2016 er andelen 11,9 %. Andelen øker jevnt opp til 19,7 % i 2020, så fallende andel fram til 2035 da det skal opphøre.

Heldigvis er det slik at vi har muligheten til sammenligne strømpriser på flere forskjellige nettsider og dette betyr at vi veldig enkelt kan velge den leverandøren som tilbyr den billigste strømmen - og dette er det flere, men ikke mange nok, som benytter seg av.

Derfor får vi ofte høyere strømpriser i perioder der folk bruker mye strøm, for eksempel når temperaturene er lave. Forbrukere kan ut fra sine egne forutsetninger og preferanser på en enkel måte sammenligne strømpriser og skifte kraftkontrakt og dermed minske strømkostnadene sine, og passe på å få en strømleverandør med høy kundetilfredshet og miljøvennlighet. Mange opplever at strømprisen de siste årene har steget - derfor har vi på disse sidene inkludert oversikten til Konkurransetilsynet for å gi deg en bedre oversikt over hvor mye du eventuelt kan spare på å skifte strømleverandør. Lyse er den 6. største produsenten av vannkraft i Norge, og havner på en femteplass hos årets Norsk Kundebarometer. For 2017 øker denne andelen til ca. 3,4 øre av påslaget som totalt antas å bli 5,9 øre/kWh forutsatt uendret sertifikatpris og avgifter.

Ser man bort fra kun å konsentrere seg om strømpriser så er der noen enkle grep man i tillegg kan benytte for å få senket utgiftene til strøm i hjemmet. LOS er i dag den største strømleverandører i bedriftsmarkedet, samt tredje størst i privatmarkedet.
www.billigstrøm.xyz
В начало страницы 
|
Перейти на форум:
Быстрый ответ
Чтобы писать на форуме, зарегистрируйтесь или авторизуйтесь.